Trendonderzoek Salaris Professionals 2017

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er gemiddeld aanzienlijk meer budget ter beschikking is voor ontwikkeling en opleiding, een positief gegeven. De transitie naar een meer adviserende rol voor de salarisprofessional blijft actueel. Er zijn aandachtgebieden waar meer nadruk op moet komen liggen, zoals de Wet meldplicht datalekken en de bewerkersovereenkomst.

Dit onderzoek geeft inzicht in trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied van de salarisprofessionals. Het NIRPA wil hiermee salarisprofessionals, werkgevers en afnemers van salarisdiensten informeren over de vele veranderingen die het vakgebied doormaakt en de daarbij behorende consequenties.

Hartelijk dank aan alle professionals die aan het onderzoek hebben deelgenomen en de samenwerkende partners voor het verspreiden van het onderzoek.

 

Liever een hardcopy versie van het Trendonderzoek Salaris Professionals 2017 ontvangen? Dat kan! Vul hiervoor onderstaand formulier in, daarna wordt uw exemplaar binnen 5 (werk)dagen verzonden.